Tin tức Trung Tâm Hỗ Trợ -Người Nước Ngoài -Tại Hồ Chí Minh-Công ty ICAN

Bấm vào đây xem tin tức Trung Tâm Hỗ Trợ -Người Nước Ngoài -Tại Hồ Chí Minh-Công ty ICAN - có hơn 200 cộng tác viên và tình nguyện viên , phục vụ hơn 300 khách nước ngoài đến Việt Nam-Hồ Chí Minh